Moksliniai tyrinėjimai

     
 

 

 

PUBLIKACIJOS

Pastaba: Leidinio kūrėjai, pateikia J. Basanavičiaus, P. Galaunės, Č. Kontrimo, K. Čerbulėno straipsnius kaip lietuvių kryždirbystės tyrinėjimų šaltinius, parodydami  egzistuojančių mokslinių teorijų įvairovę. Tuo sudaroma galimybė skaitytojams šias teorijas palyginti XX a. pab. - XX a. pr. mokslininkų darbais (A. Širmulis, A. Mikėnaitė ir kt.), kuriuose jie ne su visais pradžioje paminėtų autorių teiginiais, ypač susijusiais su kryždirbystės ištakomis, bažnyčios požiūriu į kryždirbystę, senąją liaudies skulptūrą XVII-XIX a., sutinka ir nagrinėjamą temą papildo naujais, argumentuotais teiginiais. 

BIBLIOGRAFIJA

Kryždirbystės bibliografija (nuo XVII a. iki 1996 m. imtinai). Parengta pagal V. Miliaus knygą „Lietuvių etnologijos bibliografija“. Vilnius, 2001. P.287-307: 

Kryždirbystės bibliografija nuo 1997 m. (parengta pagal Vacio Miliaus surinktą ir iki šiol niekur nepublikuotą mežiagą) 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine