Liaudies menininkai

     
 

 

 

(Tinklapis kuriamas)

PUBLIKACIJOS IR VIRTUALIOS PARODOS

Auštaitijos liaudies meistrai

Dzūkijos liaudies meistrai

Mažosios Lietuvos liaudies meistrai

Suvalkijos liaudies meistrai

Žemaitijos  liaudies meistrai

AUKŠTAITIJOS LIAUDIES MEISTRAI

Kauno rajonas

Kėdainių rajonas

Kupiškio rajonas

Molėtų rajonas

Pasvalio rajonas

Radviliškio rajonas

Rokiškio rajonas

Šiaulių rajonas

Švenčionių rajonas

Ukmergės rajonas

Utenos rajonas

Įvairios Aukštaitijos vietos (konkreti gyvenamoji vieta tikslinama)

 • Kazys Buzelis

 • Čapėnas

 • Napalys Dulkė

 • Kazys Gasiūnas

 • Jonas Šepetys (1858-1932)

 • Jonas Tauteris

DZŪKIJOS LIAUDIES MEISTRAI

Alytaus rajonas

Druskininkų savivaldybė

Lazdijų rajonas

Širvintų rajonas

Varėnos rajonas

Vilniaus miestas

Įvairios Dzūkijos vietos (konkreti gyvenamoji vieta tikslinama)

 • Antanas Aleksandravičius

 • Adomas Karalius

 • Matas Menčinskas

 • Jonas Račiukaitis

 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIAUDIES MEISTRAI

Klaipėdos miestas

 

SUVALKIJOS LIAUDIES MEISTRAI

Šakių rajonas (Zanavykų kraštas)

 • V. Aleksa

 • A. Ambatavičius

 • B. Babravičius

 • J. Baranauskienė

 • A. Bindokas

 • S. Belousovas

 • B. Bernotavičius

 • A. Buragas

 • V. Cikana

 • P. Dailidė

 • J. Depkevičius

 • V. Dubilnis

 • V. Duoba

 • V. Eimanavičius

 • R Ižganaitis

 • V. Jackūnas

 • J, Jakaitis

 • G. Jėčys

 • P. Jucaitis

 • K. Kalmevičius

 • K. Kalusevičius

 • P. Kasparevičius

 • J. Kreivaitis

 • J. Kriaučiūnas

 • S. Kudirka

 • J. Lenktys

 • J. Liepuonius

 • V. Merčaitis

 • J. Merčaitis

 • K. Mileška

 • R Mikutaitis

 • A. Mockevičius

 • A. Murauskas

 • J. Palubinskas

 • V. Paukštys

 • T. Puskunigis

 • K. Rakauskas

 • A. Rimaitis

 • Z. Sederevičius

 • R. Skaisgirys

 • K. Sprainaitis

 • A. Staugaitis

 • J. Stratkauskas

 • P. Sutkus

 • J. Urbonavičius

 • A. Vaičiūnas

 • A. Valaitis

 • V. Valentukonis

 • A. Valevičius

 • Z. Vasiliauskas

 • J. Vidrižinskas

 • A. Zokas

 • J. Zokas

 • V. Žarkovas

Įvairios Suvalkijos vietos (konkreti gyvenimo vieta tikslinama)

 • Antanas Aleksandravičius (XIX-XX a. sandūra)

 • Adomas Karalius (XIX-XX a. sandūra)

 • Matas Menčinskas (XIX-XX a. sandūra)

 • Jonas Račiukaitis (XIX-XX a. sandūra)

ŽEMAITIJOS LIAUDIES MEISTRAI

Kelmės rajonas

Klaipėdos rajonas

Kretingos rajonas

Mažeikių rajonas

Plungės rajonas

Raseinių rajonas

 • K.Antanaitis

 • J. Balsaitis
 • G. Gaidys
 • J. Gailius
 • J. Grabauskas
 • K. Jacevičius
 • J. Jankauskas 
 • Kazaitis 
 • V. Kušlys 
 • Z. Liekis 
 • N. Mockus 
 • J. Orvidas  
 • M. Pocius 
 • R. Ramanauskas 
 • L. Saukauskis 
 • S. Užakauskas 
 • K. Vaitkus 
 • J. Žemaitis 
 • K. Žilinskas 
 • P. Žvikas

Skuodo rajonas

Šiauliai ir Šiaulių rajonas

Šilalės rajonas

Telšių rajonas

Tauragės rajonas

 Įvairios Žemaitijos vietos (konkreti gyvenamoji vieta tikslinama)

 • Bieliauskas

 • Vincas Braslauskas

 • J. Buožis

 • Juozas Burneika

 • Stasys Buračas

 • Motiejus Butvila (18?? -1910)

 • J. Dambrauskas

 • Antanas Damulis (gimė 1900)

 • Jokūbas Daubys (mirė 1890)

 • J. Daukintis

 • Jokūbas Daukšys (mirė 1890)

 • Pranas Dužinskas

 • Juozas Dzidaveckis

 • Jonas Gečys (mirė apie 1923)

 • A. Gentvilas

 • Jūdpauparis Glodenis

 • Antanas  Juzumas-Ainingis

 • Jonas Kairys (mirė 1936)

 • Petras Kalenda

 • Kazaitis

 • Antanas Kazlauskas (g. 1937 04 04)

 • Izidorius Kazlauskas

 • A. Klimanskis

 • Ambrazas Liutkus

 • Kazimieras Luodužas (mirė apie 1914)

 • Nikodemas  Luška 

 • V. Maliorius

 • Mažeika

 • J. Mockus

 • J. Norvaišas

 • Pranas Orvydas

 • P. Paulauskas

 • Pranas Perminas (1864-1937)

 • Kazys Petkevičius

 • Kazimieras Piaulokas (apie 1870-1938)

 • Antanas Skrinskis (1870-1925 ?)

 • Leonas Skurdelis

 • Tomas Šaulys (1948 09 08)

 • M. Šiurkus

 • V. Uogelė (1894-1934)

 • J. Vaicekauskas

 • Jonas Valius (1852-1918)

 • Kazys Varnelis (1871-1945)

 • Tadas Vilkys

 • L. Zūbė

 • Vladas Žilinskas

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine