Skulptūrų siužetai

     
 

 

 

JĖZAUS KRISTAUS TEMA

RŪPINTOJĖLIS

NAZARIETIS (JĖZUS IŠ NAZARETO, JĖZUS IŠ NAZARĖNO, NAZARĖTIETIS) 

KRISTUS KALĖJIME

KRISTUS NEŠA KRYŽIŲ

KRISTAUS KRIKŠTAS (ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS)

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS

KRISTUS LAIMINA PASAULĮ

NUKRYŽIUOTASIS

MARIJOS TEMA

PIETA

MARIJA MALONINGOJI

SKAUSMINGOJI (SOPULINGOJI) DIEVO MOTINA:

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA NEKALTO PRASIDĖJIMO

PANELĖ ŠVENČIAUSIA SU KŪDIKIU KRISTUM (MARIJA SU KŪDIKIU):

KITI VYRAI ŠVENTIEJI

ŠV. ANTANAS

ŠV. KAZIMIERAS

ŠV. BALTRAMIEJUS 

ŠV. BENEDIKTAS 

DIEVAS TĖVAS 

ŠV. DOMINYKAS

ŠV. FLORIJONAS

ŠV. IZIDORIUS

ŠV. JACKUS. 

ŠV. JONAS NEPOMUKAS:

ŠV. JUOZAPAS

ŠV. JURGIS:

ŠV. KRISTOFORAS 

ŠV. LAURYNAS 

ŠV. MARTYNAS 

ŠV. RAPOLAS ARKANGELAS

ŠV. MYKOLAS ARKANGELAS

ŠV. NIKODEMAS

ŠV. PAULIUS 

ŠV. PETRAS 

ŠV. PRANCIŠKAUS STIGMATIZACIJA: 

ŠV. ROKAS

ŠV. STEPONAS

ŠV. SEBASTIJONAS

ŠV. VINCENTAS PAULIETIS

KITOS MOTERYS ŠVENTOSIOS

ŠV. AGNIETĖ 

ŠV. AGOTA

ŠV. APOLONIJA 

ŠV. BARBORA

ŠV. CECILIJA. 

ŠV. DARATA 

ŠV. ELENA 

ŠV. ELŽBIETA 

ŠV. KOTRYNA ALEKSANDRIETĖ 

ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ 

ŠV. MORTA 

ŠV. ONA 

ŠV. PETRONĖLĖ 

ŠV. ROZALIJA 

ŠV. URŠULĖ 

ŠV. VERONIKA 

KITOS  ŠVENTŲJŲ  SKULPTŪRŲ  TEMOS

IŠMINČIŲ PAGARBINIMAS 

BĖGIMAS Į EGIPTĄ 

ŠVENTOJI ŠEIMA 

PASKUTINĖ VAKARIENĖ 

ANGELAS SARGAS 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine