Skulptūra

 

 

PLUNGĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. V dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šv. Jurgis. Degučių kaimas Šv. Rokas. Gintališkės bažnyčia. 
Fot. 1971 m.
Jėzus iš Nazareto. 
Žlibinų šventorius
Šv. Barbora. 
Žlibinų bažnyčios šventorius 
Šv. Barbora. 
Pučkorių kaimas
Šv. Juozapas. 
Žemaičių Kalvarija, Sedos gatvė
Šv. Barbora.
 Plateliai
Kristaus Krikštas (Šv. Jonas Krikštytojas).
 Plungės m. kapinės
Dievas Tėvas.
 Žlibinai
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija (?) Žlibinų šventoriaus skulptūra Skulptūrėlė iš Platelių 
I dalis   II dalis   III dalis   IV dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine