Skulptūra

 

 

PLUNGĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos 

 

Pieta.
 Paparčių kaimas. 
Fot. 1964 m.
Pieta.
 Puškorių kaimo senkapiai.
 Fot. 1964 m.
Pieta.
Degučių kaimo kapinės.
 Fot. 1965 m.
Marija Skausmingoji. 
Sašaičių kaimas.
 Fot. 1965 m.
Pieta.
 Palaičių kaimas
Iš kairės: Šv. Barbora,
 Šv. Kazimieras, Šv. Vincentas (?).
 Jovaišiškių kaimas
I dalis   II dalis    IV dalis    V dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine