Skulptūra

  

 

PLUNGĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija. Žlibinų šventorius  Švč. Marija Maloningoji. 
Plateliai
Švč. Marija Maloningoji.
Plungės miesto kapinių skulptūra
Švč. Marija Maloningoji.
 Plungės miesto kapinių skulptūra

II dalis   III dalis   IV dalis    V dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine