Liaudies menininkai

 

 

STANISLOVO GEGECKO KŪRYBOS PAVYZDŽIAI

Stanislovas Gegeckas. Gyvenimas ir kūryba

 

Koplytstulpis

 

Koplytėlė Klovainių naujosiose kapinėse (Pakruojo r.). Dv 3924  Joniškėlio bažnyčios šventoriaus kryžiaus fragmentas
Koplytėlė su šv. Kazimiero skulptūrėlė

 

Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūrėlė S.  Gegecko sodyboje (Pamažupių kaimas, Pasvalio r. ) Klovainių (Pakruojo r.) naujųjų kapinių koplytėlė.  Dv 3924
Siedžiūnų kaimo (Pasvalio r., Joniškėlio apyl.) kryžius. Mečislovo Sakalausko nuotr. Fot. 1964 m. Pušaloto (Pasvalio r.) kryžius su bareljefais. Dv. Fot. 1993 m.  „Lietuvos mokykla“.  Jono Jakimavičiaus nuotr.
Jurgeniškių km. (Pasvalio r.
 Joniškėlio apyl.) Dv. 
Fot. 1951 m.
Jurgeniškių km. (Pasvalio r. 
Joniškėlio apyl.). Dv. 
Fot. 1951 m.
Jurgeniškių km. (Pasvalio r.
 Joniškėlio apyl.). Dv. 
Fot.  1951 m.

Jurgeniškių km. 
(Pasvalio r. Joniškėlio 
apyl.) Dv. Fot. 1951 m.
Jurgeniškių km. 
(Pasvalio r. Joniškėlio 
apyl.) Dv. Fot. 1951 m.

 

Nuotraukos iš Gražinos Marijos Martinaitienės archyvo

Stanislovas Gegeckas. Gyvenimas ir kūryba

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine