Liaudies menininkai

 
 

JONAS ČEKNYS 
(1906 06 23 - 1997 06 16)

„Šv. Jonas Krikštytojas“ (Kristaus Krikštas). Jono Čeknio skulptūra

Liaudies menininkas, skulptorius Jonas Čeknys „Šv. Jonas Krikštytojas“. 
Skulptorius Jonas Čeknys
 
Gimė Jurkštų kaime, netoli Šimonių, Kupiškio rajone. Vaikystėje, anksti mirus motinai, kurį laiką piemenavo. Tuo metu jo dėmesį patraukė medžio drožyba. Mokėsi staliaus - dailidės amato. Pradėjęs dirbti savarankiškai, statė namus, gamino baldus.
Žmona -Julija Pajarskaitė.
Vedęs apsigyveno tos pačios Šimonių parapijos, kurioje buvo gimęs, Kinderių kaime.
Koplytstulpius pradėjo dirbti 1946 m. Pirmasis iš jų - „Jonas Krikštytojas“ - buvo pastatytas Kinderių kaime prie tiltelio.
Pokario metais gyveno ir dirbo Vilniuje, o nuo 1956 m. - Panevėžyje, kur ir mirė. Čia gyvendamas dirbo suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“, pradėjo dalyvauti liaudies meno kūrybos parodose, įsijungė į krašto tautodailininkų veiklą. Kartu su kitais Lietuvos garsiais medžio skulptoriais kūrė Anykščių, Staniūnų medžio skulptūrų memorialus. 1974 m. koplytstulpiu papuošė savo sodybą Panevėžyje, vėliau koplytstulpius sukūrė tėvelio ir sesers atminimui (Kupiškio kapinės), uošviams ir mirusiai žmonai (Šimonių kapinės). Jo koplytstulpiai puošia ir Kauno Petrašiūnų, Romainių bei kelias kitas kapines ir gyvenvietes.
Itin daug meistras yra padaręs liaudiško stiliaus baldų. Restauruodavo ir senus. Originalių baldų yra sukūręs Lietuvos bažnyčioms: Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčiai, klausyklas Šv. Onos bažnyčiai.
Kūrė ir nedideles medžio skulptūrėles šventųjų gyvenimo temomis, liaudies dainų, pasakų motyvais ir kt. Didelę dalį jo išdrožtų skulptūrėlių dabar saugo dukra Nerutė, gyvenanti Vilniuje.
Aukštųjų mokslų Jonas Čeknys nebuvo baigęs, tačiau buvo plačios erudicijos žmogus, domėjosi menu, mokslu, buvo sukaupęs turtingą biblioteką.
 

„Šv. Kristoforas“

„Šv. Jonas Nepomukas“

„Rūpintojėlis“ „Rūpintojėlis“

 

Virtuali paroda „Jono Čeknio stogastulpiai, koplytstulpiai, antkapiniai paminklai“:

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine