Liaudies menininkai

 

J U O Z A S   G E D M I N A S

Juozo Gedmino kūrinių virtuali paroda

J. Gedminas. Antkapinis paminklas sau. XIX a. pabaiga. Granitas, metalas. Radviliškio rajono Nirtaičių kapeliai Vienas originaliausių XIX a. lietuvių liaudies akmeninių memorialinių paminklų meistrų buvo Juozas Gedminas. Šis liaudies menininkas gimė 1838 m. balandžio 18 d. dabartiniame Radviliškio rajone, Šiaulėnų apylinkėje, Nirtaičių kaime. Juozas Gedminas buvo kilęs iš valstiečių šeimos, būdamas dvidešimt penkerių vedė ir susilaukė keturių sūnų. Gyvenimui jis užsidirbo statydamas trobas, o savo laisvalaikį pašventė akmens kalimui. Yra žinoma, kad liaudies menininkas bandė jėgas ir medžio drožyboje, tačiau jo netenkino medžio laikinumas ir nepatvarumas, todėl jis savo kūrybine medžiaga pasirinko akmenį, žavintį savo amžinumu ir tvirtumu. Dėl savo nepaprasto atsidavimo akmens kalimui ir originalios kūrybos savo kaime Juozas Gedminas buvo pramintas „keistuoliu“. Ilgus metus liaudies meistras akmenį kaldavo kitu kietesniu akmeniu, tik vėliau įsigijo metalinį kaltą, kuris labai palengvino skulptoriaus darbą ir praplėtė galimybes. Savo kūriniams Juozas Gedminas rinkdavosi akmenis, kurių forma jam ką nors primindavo: paukštį, grybą,žuvį, ar kokį kitą daiktą; o tada meistrui likdavo tik paryškinti jau gamtos sukurtą formą, nors akmenis tekdavo parsinešti net nuo Šaukoto, Tytuvėnų ar Šiluvos.
Juozo Gedmino kūryba domėjosi ir vertino Lietuvos dailės draugija.
K. Skipaičio teigimu, Juozas Gedminas mirė 1913 m. Didžiausias šio liaudies menininko palikimas - Nirtaičių kapinaitės. Jas suformavo pats Juozas Gedminas. Šis memorialinis ansamblis yra ant elipsės formos nedidelio dirbtinio paaukštinimo su akmeniniais varteliais, ant kurių pritvirtintas metalinis kryžius. Varteliuose yra iškaltas užrašas „SZWENTA BROMA AMŽINA TĖWINEI MŪSŲ“, kuris puikiai atspindi pagrindinę ansamblio idėją. Šiose kapinaitėse Juozui Gedminui buvo svarbiausi trys paminklai: vienas skirtas jo tėvams, antras - 1890 m. datai pažymėti, kuri, matyt, buvo labai svarbi skulptoriui, o trečiąjį skulptorius pasistatė pats sau.
Juozas Gedminas gerai jautė atskirų paminklo dalių proporcijų santykius. Jo sukurtame memorialiniame ansamblyje dominuoja grybo, širdies, avinėlio, paukščio, aguonos, žmogaus formos puošybos elementai. Skulptoriaus kūryboje krikščioniškos simbolikos negausu, viso labo tik Apvaizdos akis ir kryželiai. Mėgiamiausi ir originaliausi liaudies meistro naudojami simboliai - aguonos ir grybai, kurie liaudies mąstyme reiškia amžiną gyvybės pasikartojimą. Taip pat skulptorius dažnai vartoja nuoširdumą ir gailestingumą simbolizuojančias širdeles ir avinėlius.
Juozo Gedmino idėja kurti ne atskirus paminklus, o ansamblį, bei puošybos elementų gausumas rodo, kad skulptorius buvo paveiktas barokinio meno, bet tik išoriškai. Jis siekė apjungti mažąją architektūrą ir skulptūrą. Jo meno kalba liaudiška, originali, lakoniška, pagrįsta apibendrintais simboliais.
Kai kurie Juozo Gedmino darbai yra saugomi Lietuvos muziejuose.
 
Literatūra ir šaltiniai:
1. Buračas B. Nirtaičių senkapiai // Sekmadienis. 1933, Nr. 33. P. 3.
2. Petrulis J. Vieno liaudies menininko bruožai // Gimtasis kraštas. - Šiauliai, 1943. P. 172-176; Nirtaičių „keistuolis“ // Meno saviveikla, 1964, Nr. 11. P. 16-17.
3. Nezabitauskas A. Nepaprastos Nirtaičių kapinės ir jų kūrėjas // Komunizmo aušra (Radviliškis). 1968. Bal. 20; Nirtaičių kapinių kūrėjas // Kultūros barai. 1968. Nr. 8.
4. Skipaitis K. Mano atsiminimai apie Juozą Gedminą // Gimtasis kraštas. - Šiauliai, 1943. P. 176-179.
5. Širmulis A. Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. - Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. P. 54-63.

Alfredo Širmulio nuotraukoje J. Gedmino sukurtas antkapinis paminklas sau. XIX a. pabaiga. Granitas, metalas. Radviliškio rajono Nirtaičių kapeliai. 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine