Liaudies menininkai

 

ALGIRDAS JUDICKAS

Liaudies meistras Algirdas Judickas. 2002 m. Danutės Mukienės nuotrauka
Iš medžio tošies padarytos 
šventųjų skulptūrėlės
Algirdas Judickas

Algirdas Judickas gimė 1948 m. gegužės 22 d. Alytaus rajono Punios apylinkėje Dailės pagrindų mokėsi Vilniaus dailės vakarinėje mokykloje, kur studijavo tapybą. Medžio drožyba susidomėjo apie 1980-uosius metus. Daro kryžius, antkapinius paminklus, kuria skulptūrinius horeljefus, drožia skulptūrėles. Pivašiūnų apylinkei yra sukūręs „Rožančiaus kelią“. Šiluvos šventoriuje, Šakiuose, Pilviškiuose, Lukšiuose, Lazdijuose stovi jo padaryti horeljefiniai kryžiai. Butrimonims tokį kryžių meistras yra sukūręs kartu su G. Lukošiumi. Darsuniškyje - A. Judicko padaryta koplyčia.
Gyvena liaudies menininkas Alytaus rajono Mickūnavos kaime.

Danutės Mukienės nuotraukoje – Algirdas Judickas. 2002 m. rugsėjis, Vilnius, Pranciškaus mugė

„Pieta“ „Nazarietis“ „Marijos širdis“

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m. rugsėjo mėnuo. Vilnius, Pranciškaus mugė

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine