Regioniniai ypatumai

 

 

GYVOJI TRADICIJA

ŽIEMGALOS KRAŠTO KRYŽIŲ METALINĖS VIRŠŪNĖS ŽEIMELIO 
(PAKRUOJO RAJONAS) MUZIEJUJE

 
Žeimelio muziejus (restauruota didžioji smuklė)
Žiemgalių krašto geležiniai kryžių galai
Žiemgalių krašto kryžių geležinės viršūnės

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine