Regioniniai ypatumai

 

GYVOJI TRADICIJA

ŽIDIKŲ (MAŽEIKIŲ RAJONAS) KRYŽIAI, 
KOPLYTĖLĖS, KOPLYTSTULPIAI. I DALIS

Židikų bažnyčia
Židikų bažnyčios šventoriaus koplytėlė su „Pietos“ skulptūrėle
Ta pati Židikų bažnyčios koplytėlė su „Pietos“ skulptūrėle viduje
Koplytėlė Židikų bažnyčios šventoriaus tvoros sienoje su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėle
Koplytėlė Židikų bažnyčios šventoriuje
Kryžius Židikų bažnyčios šventoriuje
Paminklas (kryžius) pirmosios Židikų lietuviškos mokyklos, kurią įkūrė rašytoja Šatrijos Ragana, vietoje. Skulptorius O. Neniškis. 2002 m.

II dalis 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine