Regioniniai ypatumai. Skulptūra

 

VIRTUALI PARODA 
„ZARASŲ RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA“

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Nukryžiuotasis“. Imbrado bažnyčia. Fotografuota 1961 m.  „Rūpintojėlis“. Salako bažnyčia. Skulptūrėlė iš koplytėlės, stovėjusios netoli Salako miestelio
Stelmužės bažnyčios medžio skulptūros ir kiti bažnyčios interjero fragmentai. 
Fotografuota 1961 m.
Stelmužės bažnyčios medžio skulptūros ir kiti bažnyčios interjero fragmentai. 
Fotografuota 1961 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine