Regioniniai ypatumai

 

VARĖNOS RAJONAS. MANČIAGIRĖS 
KAIMO KRYŽIAI IR STOGASTULPIAI

Danutės Mukienės nuotraukos

Mančiagirės kaimas – Ūlos upės pakrantėje. Šiose vietose žmonės gyveno dar akmens amžiuje – Mezolito pradžios svidrinės kultūros titnaginių dirbinių ir naujojo akmens amžiaus akmeninių gludintų kirvukų rasta akmens amžiaus gyvenvietėje prie Ūlos upės (radiniai saugomi Vilniaus universiteto muziejuje). 
Šalia senų Mančiagirės kaimo kapinaičių, prie sankryžos, stovi neseniai pastatytas aukštas medinis stogastulpis su šv. Jurgio skulptūrėle viršuje. Žemiau ant stogastulpio pritvirtintos rodyklės, žyminčios sankryžoje išsišakojančių kelių kryptis. 
Kapinės senos, daugelis kapų apleista, tačiau matyti ir naujų palaidojimų. Šalia cementinių, akmeninių paminklų – keletas didelių medinių, dar gana gerai išsilaikiusių kryžių.

 

Kryžius (vienas iš trijų greta stovinčių – žiūr. nuotr. viršuje) ir įrašai ant jo (dešinėje)

Medinis kryžius (antkapinis paminklas)

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine