Regioniniai ypatumai

 

 

ŠILUTĖS RAJONO VAINUTO MIESTELIO 
SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA IR KOPLYTSTULPIAI

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Pieta“. Vainuto kapinės. 
Fotografuota 1966 m.
„Švč. Mergelė Maloningoji“. Vainuto kapinės. 
Fotografuota 1966 m.
Koplytstulpis. Vainuto kapinės. 
Fotografuota 1966 m.
Koplytstulpis. Vainuto kapinės. 
Fotografuota 1966 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine