Regioniniai ypatumai

 

SEDOS (MAŽEIKIŲ RAJONAS) SENOJI SKULPTŪRA, KRYŽIAI,
STOGASTULPIAI IR KOPLYTSTULPIAI

Danutės Mukienės nuotraukos

Krucifiksas su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėle 
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje
Krucifiksas su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėle 
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje
Paminklas  (šalia Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios) žuvusiems 1944 m. spalio 7 d. vykusiose Sedos. 
Skulptoriaus pavardė tikslinama
Medinis kryžius Sedos Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje
Kryzius kelyje Seda - Grūstė, pastatytas 
Vyginto Nabazo žuvimo vietoje
Koplytstulpis Sedos Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje
Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia
Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine