Regioniniai ypatumai

 

GYVOJI TRADICIJA

KRYŽIAI, KOPLYTĖLĖS, SKULPTŪRA, ANTKAPINIAI PAMINKLAI 
(PLUNGĖS BAŽNYČIA, BAŽNYČIOS ŠVENTORIUS, SENELIŲ NAMAI)

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

Skulptorių, liaudies meistrų pavardės tikslinamos

Plungės bažnyčia (iš rytų pusės) ir Kristaus skulptūra Plungės bažnyčia (iš pietų pusės)
Koplytėlė (antkapinis paminklas) su Rūpintojėlio skulptūrėlė bažnyčios šventoriuje Plungės varpinė
Medinis kryžius senelių namų kieme Medinis kryžius Plungės bažnyčios šventoriuje
Krucifiksas su „Nukryžiuotojo“ skulptūrėle. 
Plungės bažnyčia
Krucifiksas su „Nukryžiuotojo“ skulptūra.
Plungės bažnyčios šventorius
Akmeninis kryžius, skirtas Lietuvos krikšto 500 m.  jubiliejui. Plungės bažnyčios šventorius.
Skulptorius Vilius Orvydas. 1987 m.
Granitinis kryžius (antkapinis paminklas). Plungės bažnyčios šventorius

Marija Skausmingoji. Granitinis paminklas 1940-1953 metų 
kankiniams atminti. Plungės bažnyčios šventorius. 
Skulptorius A. Vaškys. 1989 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine