Regioniniai ypatumai

 

GYVOJI TRADICIJA
PAVANDENĖS BAŽNYČIA, ŠVENTORIAUS KRYŽIUS IR KOPLYTĖLĖ

Danutės Mukienės nuotraukos

Pavandenės bažnyčia

Pavandenės bažnyčios šventoriaus koplytėlė su Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos skulptūrėle Pavandenės bažnyčios
šventoriaus medinis kryžius

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine