Regioniniai ypatumai

 

ŽEMAITIJOS KRAŠTO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA, 
KRYŽIAI IR  KOPLYTĖLĖS

Eksponatai iš privačios n kolekcijos. Kolekcininko pavardė parodos kūrėjams žinoma

Danutės Mukienės nuotraukos

Iš kairės: „Pieta“, Šventoji
Iš kairės: „Pietos“ fragmentas, senos 
maldaknygės ir šventųjų skulptūrėlės
„Nukryžiuotųjų“ skulptūrėlės ir jų fragmentai
„Nukryžiuotasis“
Žemaitiška koplytėlė su Šv. Barboros skulptūrėlė
Šventųjų skulptūrėlės
„Nukryžiuotųjų“ skulptūrėlės
Metaliniai kryžiai

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine