Regioniniai ypatumai

 

 

GYVOJI TRADICIJA

KURTUVĖNŲ (ŠIAULIŲ RAJONAS) BAŽNYČIA, 
SKULPTŪRA, KRYŽIAI, KOPLYTSTULPIAI

 

Kurtuvėnų bažnyčia
„Laiminančio Kristaus“ skulptūra priešais Kurtuvėnų bažnyčią
Kurtuvėnų bažnyčios šventoriaus koplytstulpio fragmentas
Kurtuvėnų bažnyčios šventoriaus koplytstulpis
Kurtuvėnų bažnyčios šventoriaus kryžius
„Rūpintojėlio“  skulptūra (memorialinis paminklas) Kurtuvėnų kapinėse
„Rūpintojėlis“ sodyboje šalia Kurtuvėnų bažnyčios

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine