Regioniniai ypatumai

 

GRŪSTĖS (MAŽEIKIŲ RAJONAS) KRYŽIAI

Danutės Mukienės nuotraukos 

Medinis kryžius prie pagrindinio 
įėjimo į Grūstės kapines
Akmeninis kryžius Grūstės kapinėse. 
Skulptorius S. Gailevičius 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine