Regioniniai ypatumai

 

 

KLAIPĖDOS KRAŠTAS. ŠILUTĖS RAJONO DEGUČIŲ KAIMO 
SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA, KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Degučių kaimo kapinių kryžiai. 
Fotografuota 1966 m.
Degučių kaimo kapinių kryžiai. 
Fotografuota 1966 m.
Nežinoma šventoji. 
Fotografuota 1966 m.
„Nukryžiuotasis“. Degučių kaimo kapinės. 
Fotografuota 1966 m.
„Pieta“. 
Fotografuota 1966 m.
Degučių bažnyčios šventoriaus koplytstulpis. Fotografuota 1966 m.
Degučių bažnyčios šventoriaus vartų metalinė 
kryžiaus viršūnė. Fotografuota 1966 m.

 

Degučių bažnyčios šventoriaus vartų metalinė 
kryžiaus viršūnė. Fotografuota 1966 m.

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine