Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „STOGASTULPIAI IR KOPLYTSTULPIAI“. II dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Galaunės 
knygos „Lietuvių liaudies menas“. Kaunas, 1930
. Paulius Galaunės piešiniai 

 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine