Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „STOGASTULPIAI IR KOPLYTSTULPIAI“. I dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Galaunės 
knygos „Lietuvių liaudies menas“. Kaunas, 1930
. Paulius Galaunės piešiniai 

Pagal P. Galaunę, 1-36 ir 49-56 pavyzdžiuose –  stogastulpiai, 
49-56 pavyzdžiuose – koplytstulpiai. Nemažai kitų tyrinėtojų turi kitą nuomonę 
 

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine