Moksliniai tyrinėjimai

 

 

VIRTUALI PARODA

„LIETUVIŲ LIAUDIES MEMORIALINIAI PAMINKLAI“. II dalis 

XIX a. lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai: ŽEMAITIJA

A. Širmulis: „Prielaidos lietuvių liaudies memorialinių paminklų bei jų skulptūrinės puošybos ištakoms nustatyti“

Nuotraukos iš Alfredo Širmulio knygos „Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai. Medis, akmuo, geležis“. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999. Tekstas parengtas pagal tą aptį leidinį. Dėkojame prof. A. Širmuliui už suteiktą galimybę virtualioje parodoje naudoti leidinio nuotraukas 

Pav. 1. Girnapusės formos antkapinio paminklo fragmentas. XIX a. Granitas. Šilalės rajono Laukuvos miestelio kapinės Pav. 2. Antkapinis paminklas su girnapuse. 1831 m. Granitas, geležis. Tauragės rajono Žygaičių kaimo kapinės
Pav. 3. B. Norvaiša. M. Vaitkaus antkapinis paminklas-koplytstulpis
. Granitas, geležis, medis, stiklas. Šilalės rajono Tenenių kapinės
Pav. 4. Tas pats iš kitos pusės

Pav. 5. S. Gailevičius. Antkapinis kryžius. XIX a. antroji pusė. Granitas. Mažeikių rajono Ukrinų kaimo kapinės

Pav. 6. Antkapinis paminklas-koplytstulpis. 1868 m. Granitas, geležis, stiklas. Plungės rajono Labardžių kapinės

Pav. 7. Memorialinė koplytėlė. 
1845 m. Granitas, geležis, medis, stiklas. Koplytėlė stovi Plungėje  prieš parko vartus
Pav. 8. Ta pati iš kitos pusės Pav. 9. J. Ch. Gintilos antkapinis paminklas XIX a. vidurys. Granitas, geležis, medis, stiklas. Plungės rajono Alsėdžių bažnyčios šventorius

XIX a. Žemaitijos išskirtinis bruožas – antkapiniams paminklams neretai panaudojami į girnapusę labai panašūs akmenys, kuriuose įmontuojami metaliniai kryžiai. Dažnai įkomponuojama tikra girnapusė. Vėliau girnapusės čia paplito kaip pjedestalai koplytstulpiams. Žiūrėkite paveiksliukus: 1, 2.
Žemaitijoje aptinkama akmeninių koplytstulpių, artimų akmeniniams stulpams, paplitusiems Aukštaitijoje. Tai monolitiniai keturkampiai akmeniniai 3-3,5 m. aukščio blokai, kurių viršūnės užsibaigia nedidelėmis vienos ar dviejų nišų koplytėlėmis skulptūroms įstatyti. Kaip ir medinių paminklų, tokių koplytstulpių viršūnės papuoštos ažūriniais kalvių darbo kryželiais. Žiūrėkite paveiksliukus: 3, 4.
Taip pat Žemaitijoje paplitusi ir vėlyvoji stulpinių  grupių rūšis – akmeniniai kryžiai su reljefiniu dekoru. Žiūrėkite paveiksliuką 5. Išimtinai Žemaitijoje paplitę koplytstulpiai ir nedidelės koplytėlės ant žemo pagrindo. Žiūrėkite paveiksliuką 6.
Aptinkama dar viena išimtinai Žemaitijoje paplitusi akmeninių memorialinių paminklų rūšis – koplytėlės, pastatytos ant nedidelio pamato ar ant akmenų. Jos padaromos panašiai kaip medinės koplytėlės – dažnai su įstiklintais langais, durelėmis, viduje įstatomos medinės skulptūrėlės. Žiūrėkite paveiksliukus: 7, 8, 9 .

I dalis   III dalis   IV dalis   V dalis    VI dalis   
VII dalis   VIII dalis   IX dalis   X dalis   XI dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine