Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „KRYŽIAI“. III dalis

Iliustracijos iš Pauliaus Galaunės knygos „Lietuvių liaudies menas“, skirtos skyriui 
„Kryžių tipizacija“. Kaunas, 1930. Pauliaus Galaunės piešiniai. 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine