Moksliniai tyrinėjimai

 

Vacys Milius. "Lietuvių etnologijos bibliografija"B I B L I O G R A F I J A (nuo XVII a. iki 1996 m. imtinai). 

II dalis

(Tekstas iš Vacio Miliaus knygos „Lietuvių etnologijos bibliografija“. Vilnius, 2001. Išleido Lietuvos istorijos institutas. P.287-307)

Krikštai

5603. Alseikaitė-Gimbutienė M. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai // Aidai. 1946. Nr. 7. P. 108-109, iliustr.
5604. Bezzenberger A. Über Grabkreuzformen // MLLG. 1883. H. 7. S. 24-28.
5605. Čerbulėnas Kl. Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai // NR. 1938. Nr. 1 / 2. P. 42-45, iliustr.
5606. Čerbulėnas Klemensas. Pajūrio lietuvių antkapiai // Lietuvininkų kraštas. K., 1995. P. 519-532.
5607. Gimbutas Jurgis. Grave Markers of Lithuania Minor // Lithuania Minor. New York, 1976. P. 215-248, ill.
5608. Gimbutas Jurgis. Mažosios Lietuvos krikštų formos // Lituanistikos darbai. Čikaga, 1966. T. 1. P. 19-47, iliustr. Santr. angl.
5609. Keturka Alfonsas, Paltanavičiūtė Birutė. Mediniai memorialiniai paminklai // SA. 1972. Nr. 11. P. 31-32, iliustr.
5610. Kurschat Alexander. Zur beigegebenen Lithographie // MLLG. 1886. H. 11. S. 382, 1 spalv. piešinių įkl. - Komentuojami 7 krikštų ir 2 lėkių piešiniai.
5611. Kušneris (Knyševas) P. I. Apie medinius antkapius ir kai kuriuos laidojimo paminklus Pabaltijo teritorijoje // Lietuvių tautos praeitis. Chicago, 1977, T. 4. Kn. 1. P. 105-116, iliustr.
5612. Abramavičius K. Akmens skulptūrų autorius // MS. 1964. Nr. 5. P. 16-17, iliustr. - Antanas Raudonis. Šiauliai.
5613. Čerbulėnas Klemensas. Mažieji mūriniai paminklai // KB. 1968. Nr. 4. P. 62-64, iliustr.
5614. Griškevičius Gediminas. „Va čia tai akmuo“ // KB. 1986. Nr. 2. P. 49-53, iliustr. - Akmens skulptūrų kūrėjas Juozas Liaudanskis.
5615. Kašys Juozas. Antanas Raudonis - skulptorius, knygnešys, svajotojas // Varpai. 1991. P. 161-167, iliustr.
5616. Kudirka Juozas. Juozo Adomaičio akmenys // KB. 1985. Nr. 6. P. 48-50, iliustr.
5617. Lauraitis Vincas. Niūrios praeities paminklas // KB. 1970. Nr. 4. P. 74, iliustr. - Mūro koplytstulpis Tirkšliuose.
5618. Nezabitauskas A. Nirtaičių kapinių kūrėjas // KB. 1970. Nr. 8. P. 72, iliustr.
5619. Petrulis J. Nirtaičių „keistuolis“ // MS. 1964. Nr. 11.P. 16-17, iliustr.-JuozasGedminas.
5620. Petrulis Juozas. Steponas Gailius-Gailevičius // Etnografija. V, 1991. T. 1. P. 68-71, iliustr. Santr. rus.
5621. Petrulis J. Vieno liaudies menininko kūrybos bruožai: (Originalių Nirtaičių kapų kūrėjas Juozapas Gedminas) // GK. 1943. Nr. 31. P. 172-176, iliustr.
5622. Rimkus Vytenis. Su liaudies meistru atsisveikinant // LK. 1989, geg. / birž. P. 6-7, iliustr. - Akmens skulptūrų kalėjas Juozas Liaudanskis.
5623. Skipitis R. Mano atsiminimai apie Juozą Gedminą // GK. 1943. Nr.31. P. 176-179, iliustr.
5624. Stravinskienė Aldona. Akmeninė giesmė // KB. 1967. Nr. 8. P. 51-54, iliustr. - Akmens skulptūrų meistras. Kelmės r. Jukniškės k.
5625. Širmulis A. Liaudies kurybos tradicijų keliu: (Lietuvių liaudies XIX a. akmeniniai memorialiniai paminklai) // Menotyra. 1981. P. 87-102, iliustr. Santr. rus.
5626. Širmulis Alfredas. Lietuvių liaudies akmeniniai memorialiniai paminklai. V: Vilniaus dailės akad. 1-kla, 1993. 214 p., iliustr. Santr. angl.
5627. Širmulis Alfredas. Lietuvių liaudies akmens plastika // Liaudies meno savitumas. K., 1984. 87-91. Santr. rus.
5628. ?? XIX ?. // Menotyra. 1985. T. 13. P. 119-128, iliustr. Santr. liet.
5629.??. M., 1984. 20 c.
5630. Širmulis Alfredas. Prakalbinti akmenys // KB. 1971. Nr. 10. P. 58-63, iliustr. - Ukrinų meistro Stepono Gailevičiaus skulptūros.
5631. Vaičius Antanas. Paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui atminti Babtuose // MK. 1994. Nr. 1. P. 150-151, iliustr. - Mūro koplytėlė.

Kryžių kalnas

5632. as. Naujas kryžius Kryžių kalne // Aušra. 1995. Nr. 4. P. 28. - Lenkijos lenkai pastatė kryžių kun. Popiełuszko atminimui.
5633. Buračas B. Mūsų krašto įdomybės-Kryžių kalnas // Pavasaris. K., 1933.Nr. 17. P. 516, iliustr.
5634. Būtėnas P. Mūsų kalnai // Musų senovė. K., 1922. T. 1. Kn. 4 / 5. P. 590-597. - Jurgaičių pilies kalnas, p. 593-596.
5635. Dailidė Ričardas. Kančių, vilties ir stiprybės kalnas // MG. 1994. Nr. 4. P. 9, iliustr.
5636. Dailidė Ričardas. Kryžių kalnas = The Mount of Crosses. V.: Veidas, 1993. 30 p., iliustr.
5637. Jurša Leonas. Kryžių kalnas: akistata su savimi ir istorija // Kaimų istorijos. V., 1995. T. l. P. 153-156, iliustr.
5638. Kryžių kalnas // LKBK. 1975. T. 2. P. 243-244; persp.: Nenugalėtoji Lietuva. V., 1993. T. l. P. 252-253.
5639. K. V. A. Kryžių kalno statistika // Katalikų pasaulis. 1993. Nr. 3. P. 36.
5640. Kviklys Bronius. Lietuvos bažnyčios. Čikaga, 1983. T. 3. -Kryžių kalnas Jurgaičiuose, p. 255, 265, iliustr.
5641. Kwiatkowski Jaromir. Krzyża się nie lękam // Posłaniec serca Jezusowego. Kraków, 1995. Nr. 9. S. 7-8,il.
5642. Meškuičiai: (Jaunimas pastato naują kryžių ir suklupęs meldžia Lietuvai ir josios jaunimui Dievo pagalbos) // LKBK. 1976. T. 3. P. 321-322.
5643. Meškuičiai (Šiaulių rajonas) // LKBK. 1978. T. 4. P. 361. - Kryžių kalno būklė 1977 m.
5644. Meškuičiai // LKBK. 1984. T. 7. P. 180-181.- Surašytas protokolas už Kryžių kalno lankymą.
5645.Meškuičiai (Šiaulių raj.) // LKBK. 1987. T. 8. P. 103. - Supjaustytas nebaigtas statyti Rūpintojėlis Kryžių kalne.
5646. Navaitis Vytautas. Kiek kryžių Kryžių kalne? // Favoritas. V., 1992, ruduo. P. 29, iliustr.
5647. Neužmirštama praeitis: Meškuičiai // LKBK. 1974. T. l.P. 194-195. - Paminklų sunaikinimas Kryžių kalne 1961 m.
5648. Ostašenkovas Aleksandras. Kryžių kalnas = Berg der Kreuze / Teksto aut.: Dalia Striogaitė, Vytenis Rimkus. Šiauliai: UAB Interstatyba, 1993. 112 p. - Spalv. nuotr. albumas.
5649. Prie Kryžių kalno // Aušra, Čikaga, 1978. T. 2. P. 45-47.
5650. Prie savojo kryžiaus // Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 10. P. 26, iliustr. - Akmenės r, tremtiniai ir politiniai kaliniai Kryžių kalne pastatė kryžių.
5651. Puronas Vilius: Góra Krzyży: tajemnice, legendy, podania. Szawle: Momentas, 1991. 42 s., il. Str. angl.
5652. Puronas Vilius. Kryžių kalnas: paslaptys, legendos, padavimai. Šiauliai: Momentas, 48 p., iliustr. Santr. rus., angl.
5653. Salys B. Pasirūpinkime Kryžių kalnu // Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 10. P. 25.
5654. Smilgys Henrikas. Šiauliai. Šiaurės Lietuva: Fotoinform. leid.. Šiauliai: Saulės delta, 1995. 104 p., iliustr. - Kryžių kalnas - kančių ir tikėjimo simbolis, p. 52-59.
5655. Sunaikintas labai meniškas kryžius: Šiauliai // LKBK. 1976. T. 3. P. 21-22.
5656. Šiauliai // LKBK. 1987. T. 8. P. 437. - Sulaužyta apie 50 paminklų.
5657. Šiauliai: tardymai dėl Kryžių kalno // LKBK. 1975. T. 2. P. 35-41. - 1973 m. KGB tardė Šiaulių moksleivius už kryžiaus pastatymąKryžių kalne.
5658. Vailionis Jonas. „Lietuva!.. ateik į Kryžių kalną!“: Kryžiaus kelio dienoraščio fragmentai // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 13. P. 58, iliustr.
5659. Vėl sunaikinti Kryžių kalno kryžiai // LKBK. 1975. T. 2. P. 327.

Metalo dirbiniai

5660. AIekna Romualdas. Kalvių darbo antkapiniai paminklai Ramygalos apylinkių kapinėse // Kraštotyra. 1969. P. 214-220, iliustr.
5661. Alekna R. Vidurio Lietuvos XIX a. pabaigos - XX a. pradžios geležinių memorialinių paminklų ornamentikos bruožai // MADA. 1979. T. 3. P. 69-76, iliustr., lent., žml. Santr. rus.
5662. Blažys Kazys. Kapčiamiesčio kryžiai // LK. 1994. Nr. 5. P. 55-56, iliustr.
5663. Jablonskis Ignas. Senieji durų apkaustai // MK. 1992. Nr. 1. P. 107-112, iliustr. -Kretingos ir Skuodo r.
5664. Kynas Arūnas. Vejarodės pajūrio koplytstulpių ir stogastulpių viršūnėse // LK. 1995. Nr. 4. P. 19-31, iliustr, žml.; Nr. 5. P. 22-29, iliustr., žml. Santr. angl.
5665. Kynas Arūnas. Vejas ir jo reliktai liaudies mene // MG. 1989. Nr. 8, P. 24-27, iliustr. - Geležiniai kryžiai su vėjarodėmis.
5666. Kynas Arūnas. Vėjo vieta lietuviškų stabmeldžių dievų hierarchijoje // Lietuvių liaudies ornamentika. V., 1994. P. 5-15, iliustr. - Geležinės vėjarodės.
5667. Kligytė Virginija. Jaunimo kryžius atšventintas // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. l. P. 27, iliustr. - Rokiškio r., Bagdoniškio k.
5668. Kontrimas Česlovas. Geležinės viršūnės // KB. 1989. Nr. 83. P. 18-21, iliustr.
5669. Kontrimas Česlovas. Lietuvos geležiniai kryžiai / sudarė Antanas Stravinskas. V.: Mintis, 1991. 224 p., iliustr. Santr. angl., vok.
5670. Leskevičiūtė Sigita. Sedos ir jos apylinkių geležiniai kryžiai // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 29-32.
5671. Lietuvių liaudies menas: Mažoji architektūra. Kn. 3 = Lithuanian Folk Art: Small-scale Architecture. Vol. 3. =?????????? ????? ????. ??. 3 / sudarė Antanas Stravinskas, Mečislovas Sakalauskas. V.: Vaga, 1992. 335 p., iliustr.
5672. Marcinkas Feliksas. Nukalti Aušrinei saulę... // LK. 1990. Nr. 2. P. 16-17, iliustr. - Meninių geležies dirbinių meistras Stasys Babikas.
5673. Petrulis J., Žemaitytė Z. Žaismingųjų „saulučių“ kūrėjai // KB. 1965. Nr. 7. P. 33-35, liustr.
5674. Stravinskas Antanas. Bendri tikslai // Pabaltijo tautodailės raida ir problemos. V., 1990. P. 59-65. - Meninės kalvystės mokymas Lietuvoje ir Latvijoje.
5675. Stravinskas Antanas. Dabartinė liaudies meninė kalvystė // Liaudies meno savitumai. K., 1984. P. 91-94. Santr.ms.
5676. Stravinskas Antanas. Dangaus kūnų motyvai geležinėse kryžių viršūnėse // Senovės lietuvių simboliai. V., 1992. P. 150-164, iliustr. Santr. angl.
5677. Stravinskas Antanas. Klaipėdiškiai kalviai ir jų pagaminti paminklai // Lietuvininkų kraštas. K., 1995. P. 494-519, iliustr.
5678. Stravinskas Antanas. Meniniai geležies dirbiniai // Merkinė. V., 1970. P. 242-246, iliustr.
5679. Stravinskas Antanas, Kudirka Juozas. Meninės kalvystės meistrai // Meno verslai. K., 1987. P. 38-50, iliustr.
5680. Stravinskas Antanas. Meniniai metalo dirbiniai - į tarybinę buitį // Liaudies kūryba. V., 1974. T. 2. P. 256-263. Santr. rus., vok.
5681. Stravinskas Antanas. Metalo plastika Klaipėdos krašto paminkluose //LK. 1995. Nr. 6. P. 46^9, iliustr. Santr. angl.
5682. ??. ?., 1990. ?. 103-111. - ??.
5683. ?? ?. ?? // ??. ?., 1969. N?. 136. ?. 42-43, ???.
5684. Stravinskas Antanas. Tradicijų tęstinumas šiuolaikinėje liaudies meninėje kalvystėje // ETL 1981 ir 1982 m. V., 1983. P. 44-88.
5685. Tamošaitis Antanas. Lietuvių kryžmos, jų formos, ornamentika ir simboliai // LKMA suvažiavimo darbai. Roma, 1984. T. 10. P. 201-222, lent. Santr. angl.
5686. Vitkus Viktoras. Kryžiai - paveldo dalis // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 3. P. 25, iliustr. - Raseinių kapinių geležiniai kryžiai.
 
 
5687. Dainauskas J. Lithuanian Folk Art Motivs at St. Casimir Lithuanian Cemetery in Chicago, Illinois // Lituanus. Chicago, 1975. No. 3. P. 5-14, ill.
5688. Dirkis P. Kryžius lietuvių partizanams pastatytas Portlande // Karys. Brooklyn, 1962. Nr.7.P.221
5689. Dirkis Pov. Paminklas Lietuvos kovotojams New Yorko parodoje // Karys. Brooklyn, 1964. Nr. 7. P. 214-215, iliustr.
5690. Lietuviškas koplytstulpis Portlende, Oregone // Sandara. Chicago, 1986. Nr. 8. P. 2, iliustr.
5691. Mahler Hannes. Das Litauer Kreuz in Augsburg // Mitteilungen aus baltischen Leben. München, 1988. Nr. 2. S. 28-29, Abb.
5692. Rastas Sibiro kapinaitėse // KB. 1969. Nr. 1. P. 74, iliustr. - Medinis Nukryžiuotasis Novosibirsko sr. Vengerovo r. bendrose Šeduvos ir Baisogalos kaimų kapinaitėse.
5693. Richardson Milda B. Lithuanian Cemetery Art // Newsletter of the Association for Gravestone Studies. Worcester, 1995. No. 4. P. 4-6, ill. - Lietuvių antkapiniai paminklai JAV ir Lietuvoje.
5694. Sadeckas Antanas. Lietuviški kryžiai Sibire // Lietuvos mokslas. V., 1994. T. 2. Kn. 4. P. 187-191, iliustr.
5695. Valauskas Jonas. Lietuviškas koplytstulpis Portlande, Oregone // Karys. Brooklyn, 1975. Nr. 8. P. 317, iliustr.
 
 
5696. Averkienė Rūta. Merkinės kryžių kalnelis // Katalikų pasaulis. 1996. Nr. 6. P. 17.
5697. Kryžiai - istorijos liudytojai // Katalikų pasaulis. 1993. Nr. 11. P. 40. - Pastatytas kryžius popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi Lietuvoje atminimui.
5698. Maižiešienė Stasė. Ačiū Jums, Klebone // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 19 / 20. P. 55, iliustr. - Atstatyti ir naujai pastatyti kryžiai Leipalingyje.
5699. Makauskaitė Aldona. Vaitakiemio kryžius // Aušra. 1991. Nr. 8. P. 9. - Vaitakiemio k. (Suvalkų vaivad.)jaunimas 1991 m.pastatė kryžių.
5700. Malakauskas Romualdas. Aukoms atmmti // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 13. P. 12.- Kuršėnuose pastatytas kryžius 1940-1941 m. aukoms atminti.
5701. Matulevičienė Saulė. Ne šventieji puodus lipdo? // LK. 1991. Nr. 4. P. 21-25, iliustr. - Medžio drožėjų 1996 m. sukurti paminklai Maironio tėviškėje.
5702. Mažeikių koplytėlė // Katalikų pasaulis. 1995. Nr. 3. P. 31, iliustr. - Pastatyta buv. Senosios parapijos bažnyčios atminimui.
5703. Michelbertas Mykolas, Kazakevičius Vytautas, Kuncevičius Albinas, Zabiela Gintautas, Dakanis Bronius. Kryžiai ir archeologijos paminklai // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 11. P. 13-15, iliustr.
5704. Naujas kryžius seminarijoje // Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 2. P. 22. - Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.
5705. Navininkuose pašventintas A. Milončiaus paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę // Aušra. 1994. Nr. 13. P. 31. - 1961 m. Seinų krašte pastatytas paminklas.
5706. Počiulpaitė Alė. Birštonas: atminties takas // LK. 1989, geg./birž. P. 2-3, iliustr. - Sukurtas skulptūrų ansamblis.
5707. Počiulpaitė Alė. Mažoji architektūra // Kražiai. V.-K., 1993. P. 368-376.
5708. Počiulpaitė Alė. Tradicijų atgarsiai šiandien // LK. 1992. Nr. 6. P. 44-45, iliustr. - Mažoji architektūra ir skulptūra.
5709. Počiulpaitė Alė. Už Raseinių ant Dubysos... // Tautodailė. V., 1991. Nr. 1. P. 36-44, iliustr. - Raseinių r. Bernotų ir Pasandravio kaimuose pastatyta kryžių ir koplytėlių.
5710. Rimkutė Kristina. Tikras atgimimas // Katalikų pasaulis. 1990. Nr. 18. P. 21, iliustr. - Šilalės r. Prapymo k. pastatyta koplytėlė.
5711. Semaška Algimantas. Atgimimo paminklai (1988-1991). V.: Politika, 1991. 48 p., iliustr.
5712. Sereičikaitė Marija. Pašventinta koplyčia // Katalikų. pasaulis. 1994. Nr. 12. P. 33, iliustr. - Merkinės Kryžiųkalnelyje.
5713. Staniulis Vincas. Vieno kaimo istorija. Alytus, 1996. - Žolinės kryžiai Žiūronyse, Prienų r., p. 34-37, iliustr.
5714. Striužas Valdas. Paminklinė koplytėlė Adutiškyje // MK. 1994. Nr. 1. P. 149, iliustr. - 1993 m. kapinėse partizanams ir kariams pastatyta koplytėlė.
5715. Subačius Paulius. Švietėjo knygnešio atminimui // Katalikų pasaulis. 1989. Nr.17 / 18. P. 39-40, iliustr. - Kun. S. Gimžauskui Kirdeikiuose 1988 m. pastatytas S. Karanausko kūrybos stogastulpis.
5716. Šidlauskas AIeksandras. Stiebiniai paminklai // Atspindžiai. 1991. Nr. 13 / 14. P. 15, iliustr.
5717. Šniurevičiūtė-Šiuipienė Janina. Atminimo kryžiaus pašventinimas Kampaičiuose // Aitvarai. V., 1991. Kn. 2. P. 94-95. - 1991 m. Raseinių r. pastatytas kryžius prieš 50 m. išžudytos Šimanauskių šeimos atminimui. Iliustr. - Raseinių r. Bernotų ir Pasandravio kaimuose pastatyta kryžių ir koplytėlių.
5718. Tėviškei atminti // Katalikų pasaulis. 1992. Nr. 14. P. 24, iliustr. - Pastatyta koplytėlė prie Svėdasų-Moliakalnio kelio.
5719. Uzdilaitė Aldona. Gražios iniciatyvos pradininkas // Aušra. 1991. Nr. 8. P. 7-9, iliustr. - J. Jakimavičiaus iniciatyva Punske 1991 m. pastatytas stogastulpis pokario metų kovotojams atminti.
5720. Vasauskaitė Jūratė. Ąžuoliniai Vilnijos sergėtojai // Katalikų pasaulis. 1991. Nr. 1. P. 20-21, iliustr.-Kryžiai Marijampolyje (Vilniaus r.).
5721. Vasauskaitė Jūratė. Paminklas tremtiniams // Katalikų pasaulis. 1991. Nr. 14. P. 6-7, iliustr. - Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje.
5722. Veiveriai: 250 metų sukakčiai paminėti // sudaryt. Kęstutis Orinas. Alytus, 1994. 28 p., iliustr. - Skausmo kalnelis, p. 19-20.
5723. Vyšniauskas Juozas, Jazbutis Vincas. Jurgio Pabrėžos gimtinėje // Žemaičių žemė. 1996. Nr. 4. P. 9, iliustr. - Skuodo r. Večių k. pastatytas stogastulpis.
5724. Vytautą Mačernį prisimenant // Vakarai. Klaip., 1991. Nr. 3. P. 5, iliustr. - V. M. žuvimo vietoje Žemaičių Kalvarijoje pastatytas kryžius.
5725. Želvytė Danguolė. Paminklos Žemaitee-Šiemuos // Žemaičių žemė. 1995. Nr. 4. P. 5, iliustr. - Telšių r. buv. Šėmų dvare pastatytas atminimo akmuo rašytojai Žemaitei. 

I dalis   III dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine