Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „ANTANO JAROŠEVIČIAUS PIEŠINIAI“ 

Parengta pagal knygą „Lietuvių kryžiai. Croix Lithuaniennes“.  Surinko Antanas 
Jaroševičius; įžangą parašė d-ras J. Basanavičius; vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A. Žmuidzinavičius. 
V.: Lietuvių dailės d-ja, 1912, 36 p., 79 iliustr. lap. Kalba netaisyta, prierašai prie iliustracijų autentiški

XI DALIS 

BUVUSI KAUNO GUBERNIJA. RADVILIŠKIS IR SALOČIAI

 

Radviliškis
Radviliškis Radviliškis
Radviliškis Radviliškis ir Saločiai

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine