Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „ANTANO JAROŠEVIČIAUS PIEŠINIAI“ 

Parengta pagal knygą „Lietuvių kryžiai. Croix Lithuaniennes“.  Surinko Antanas 
Jaroševičius; įžangą parašė d-ras J. Basanavičius; vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A. Žmuidzinavičius. 
V.: Lietuvių dailės d-ja, 1912, 36 p., 79 iliustr. lap. Kalba netaisyta, prierašai prie iliustracijų autentiški

IX DALIS 

BUVUSI KAUNO GUBERNIJA. PANEVĖŽYS

Panevėžys

Panevėžys
Panevėžys Panevėžys
Panevėžys Panevėžys

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine