Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „ANTANO JAROŠEVIČIAUS PIEŠINIAI“ 

Parengta pagal knygą „Lietuvių kryžiai. Croix Lithuaniennes“.  Surinko Antanas 
Jaroševičius; įžangą parašė d-ras J. Basanavičius; vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A. Žmuidzinavičius. 
V.: Lietuvių dailės d-ja, 1912, 36 p., 79 iliustr. lap. Kalba netaisyta, prierašai prie iliustracijų autentiški

VII DALIS. KRYŽIŲ KALNAS (ŠIAULIŲ PAV.), RAZALIMAS 

BUVUSI KAUNO GUBERNIJA 

 

Kryžių kalnas, Šiaulių pav.

Kryžių kalnas, Šiaulių pav.

Razalimas

Razalimas

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine