Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „ANTANO JAROŠEVIČIAUS PIEŠINIAI“ 

Parengta pagal knygą „Lietuvių kryžiai. Croix Lithuaniennes“.  Surinko Antanas 
Jaroševičius; įžangą parašė d-ras J. Basanavičius; vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A. Žmuidzinavičius. 
V.: Lietuvių dailės d-ja, 1912, 36 p., 79 iliustr. lap. Kalba netaisyta, prierašai prie iliustracijų autentiški

IV DALIS 

BUVUSI KAUNO GUBERNIJA. JASILIŠKIAI, GIRSUDAI (PANEVĖŽIO PAV.)

 

Jasiliškių sodžius, Panevėžio pav.)

Girsudų sodžius, Panevėžio pav.

Girsudų sodžius, Panevėžio pav.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine