Moksliniai tyrinėjimai

 

VIRTUALI EKSPOZICIJA „ANTANO JAROŠEVIČIAUS PIEŠINIAI“ 

Parengta pagal knygą „Lietuvių kryžiai. Croix Lithuaniennes“.  Surinko Antanas 
Jaroševičius; įžangą parašė d-ras J. Basanavičius; vinjetes iš tautinių motyvų sutaisė A. Žmuidzinavičius. 
V.: Lietuvių dailės d-ja, 1912, 36 p., 79 iliustr. lap. Kalba netaisyta, prierašai prie iliustracijų autentiški

III DALIS 

BUVUSI VILNIAUS GUBERNIJA.  VIDENIŠKIS, ŠVENČIONYS, VAŠKAI (Kauno gub.)

 

Videniškis
Videniškis
Videniškis
Vaškai (Kauno gubernija) ir Švenčionys 
(Vilniaus gubernija)

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine