Kūrėjai

 

 

 KŪRYBINĖ GRUPĖ

Danutė Mukienė, projekto autorė, vadovė, leidinio vyr. redaktorė

Romualdas Budrys, konsultantas

Dailininkai

 • Norvyda Kligytė

 • Deimantė Rybakovienė

Programuotojai

 • Evaldas Ožeraitis

 • Jonas Zdanevičius

Istorikai

 • Daiva Biekštaitė

 • Žydrė Petrauskaitė

 • Audrone Pociutė

 • Dalia Sirgedaitė

 • Skaidrė Urbonienė

Menotyrininkai

 • Daiva Beliūnienė

 • Gražina Martinaitienė

 • Gabija Surdokaitė

 • Jolanta Zabulytė

Kultūrologai

 • Ona Mažeikienė

 • Antanas Stravinskas

Korespondentai

 • Margarita Gaubyte

 • Arūnas Mazalas

 • Loreta Mukaitė

 • Živilė Mukaitė

 • Vitalija Sungailaitė

 • Jūratė Raudoniūtė

Fotografai

 • Jonas Danauskas

 • Danutė Mukienė

 • Mečislovas Sakalauskas

 • Dalia Sirgedaitė

 • Sigitas Varnas

Tekstų rinkėjai

 • Jūratė Raudoniūtė

 • Živilė Mukaitė

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine