Skulptūra

 

ŽEMAITIJOS DAILĖS MUZIEJUS. 
SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS. I dalis

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

 

Nežinomas XIX a. autorius. Angelas. Babrungėnų kaimas, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h -  cm. ŽDM, GEK - 341, LV -24  Autorius nežinomas. Angelas. Babrungėnų kaimas, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h - 19,5 cm. ŽDM, GEK - 342, LV - 25  Autorius nežinomas. Angelas. Babrungėnų kaimas, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h - 22 cm. ŽDM, GEK - 343, LV - 26
Autorius nežinomas. Angelas. (?). Vieštovėnų kaimas, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h - 35 cm. ŽDM, GEK - 347, LV - 30 Autorius nežinomas. Angelas. Babrungėnų kaimas, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h -
25,8 cm. ŽDM, GEK - 344, LV - 27
Nežinomas XIX a. autorius. Apaštalas. Medžio drožyba, dažymas, h - 80,5 cm. 
ŽDM, GEK - 357, LV - 40
Autorius nežinomas. Šventasis (?). Medžio drožyba, dažymas, h - 38,2. ŽDM, GEK - 333, LV - 16 Nežinomas XIX a. autorius. Apaštalas. medžio drožyba, dažymas, h - 76 cm. ŽDM, GEK - 358, LV - 41 Autorius nežinomas. Šventoji. Vieštovėnų kaimas (netoli A. Gusčiaus sodybos), Plungės r. gauta iš V. Petraitienės (Nausodžio seniūnija, Plungės r.) Medžio drožyba, dažymas, h - 42 cm. ŽDM, GEK - 1984,  LV - 58
Autorius nežinomas. Šventasis (?). Medžio drožyba, dažymas, h - 39,5. ŽDM, GEK - 337, LV - 20 Nežinomas autorius. Kaukolė. Medžio drožyba, dažymas, h - 12 cm. ŽDM, GEK - 373, LV - 56 Nežinomas XIX a. autorius. Kristus. Medžio drožyba, dažymas, h - 32 cm., ŽDM, GEK - 346, LV - 29
Autorius nežinomas. Marija Skausmingoji (Sopulingoji). Kuliai, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h - 28. 
ŽDM, GEK - 340, LV - 23
Nežinomas XIX a. autorius. Šventoji. Babrungėnų kaimas. medžio drožyba, dažymas, h - 47 cm. ŽDM, GEK - 322, LV - 5 Nežinomas autorius. Šventasis. Medžio drožyba, dažymas., h - 56 cm. ŽDM, GEK - 36, LV - 43
Nežinomas XIX a. autorius. Šventoji. Vieštovėnai, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h - 35,5 cm. ŽDM, GEK - 325, LV - 8 Nežinomas XIX a. autorius. Šv. Barbora. Norvaišių kaimas, Plungės r. Medžio drožyba, dažymas, h - 51 cm. ŽDM, GEK - 327, LV - 10 Nežinomas XIX a. autorius. Šv. Kotryna. Vieštovėnai, Plungės r., medžio drožyba, dažymas, 
h - 47 cm. ŽDM, GEK - 321, LV - 4.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine