Skulptūra

 

KOLEKCIJOS MUZIEJUOSE

VIRTUALI PARODA „ŽEMAITIJOS DAILĖS MUZIEJUS. 
SENOSIOS LIAUDIES SKULPTŪROS RINKINYS“.
V dalis

Danutės Mukienės nuotraukos. 2002 m.

 

Nežinomas XIX a. autorius. Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Medžio drožyba, dažymas, h - 56 cm. 
ŽDM GEK -367, LV - 50
Nežinomas XIX a. autorius. Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Medžio drožyba, dažymas. h - 75 cm. 
ŽDM GEK - 366
Nežinomas XIX a. autorius. Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Vieštovėnai. Medžio drožyba, h - 35,5 cm. ŽDM GEK - 324, LV - 7
Nežinomas XIX a. autorius. Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Medžio drožyba, dažymas. ŽDM GEK - 368, LV - 51 Nežinomas autorius. Švč. Mergelė Marija Maloningoji. Medžio drožyba, dažymas, h - 80,5 cm. ŽDM GEK - 363, LV - 46 Autorius nežinomas. Švč. Mergelė Marija Rožančinė. 1913 m. Medžio drožyba, z dažymas, h - 46,5 cm. ŽDM GEK - 323, LV - 6
Nežinomas autorius. Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija. 1876 m. Medžio drožyba, dažymas, h - 102 cm. ŽDM GEK - 365, LV 48 Nežinomas autorius. Nekalto Prasidėjimo Švenč. Mergelė Marija. 1888 m. Medžio drožyba, dažymas, h -119. ŽDM GEK -364, LV - 47 Nežinomas autorius. Pieta. Medžio drožyba, dažymas, h - 88 cm. ŽDM GEK - 370, LV - 53 
Nežinomas XIX a. autorius. Marija Skausmingoji (Sopulingoji). Medžio drožyba, dažymas. ŽDM, GEK - 326, LV -9  Nežinomas autorius. Marija Skausmingoji (Sopulingoji). Medžio drožyba, dažymas, h - 77. ŽDM, GEK -361, LV - 44 Nežinomas autorius. Marija Skausmingoji (Sopulingoji). Medžio drožyba, dažymas, h - 96,5 cm.  ŽDM, GEK - 362, LV - 45 

Nežinomas XIX a. autorius. Pieta. Medžio drožyba, dažymas, h - 40. ŽDM, GEK - 328, LV - 11 Nežinomas XIX a. autorius. Pieta. Medžio drožyba, dažymas, h - 52. ŽDM, GEK - 330, LV - 13 Nežinomas XIX a. autorius. Pieta. medžio drožyba, dažymas, h - 44. ŽDM, GEK - 329, LV - 12
Nežinomas XIX a. autorius. Pieta. Vieštovėnai. Medžio drožyba, dažymas, h - 38,5 cm. ŽDM, GEK - 331, LV - 14 Nežinomas XIX a. autorius. Šv. Ona. Medžio drožyba, dažymas, h - 33,5 cm. ŽDM, GEK - 353, LV - 36 Nežinomas autorius. Pieta. 1936 m. Žlibinų apyl. Jerubaičių km., Rietavo seniūn. Medžio drožyba, dažymas, h - 75,5 cm. ŽDM, GEK - 371, LV - 54

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine