Skulptūra

 

 

UKMERGĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Deltuvos bažnyčios šventoriaus kryžiaus skulptūros fragmetas. Fotografuota 1967 m. 
Deltuvos bažnyčios šventoriaus kryžiaus skulptūros fragmetas. Fotografuota 1967 m. 
Deltuvos bažnyčios šventoriaus kryžiaus skulptūros fragmetas. Fotografuota 1967 m. 
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“. 
Kiaukiai.
Fotografuota 1967 m. 
„Šv. Florijonas“. Griežonių 
kaimas. Fotografuota 1967 m. 
Koplytėlės fragmentas. Griežonių 
kaimas. Fotografuota 1967 m. 

 

„Nukryžiuotasis“. Griežonių 
kaimas. Fotografuota 1967 m. 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine