Skulptūra

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TVERŲ APYLINKIŲ SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

„Nazarietis“.
 Tverų bažnyčios šventorius.
Fot. 1964 m.
„Marija su Kūdikiu“.
 Tverų bažnyčios šventorius.
 Fot. 1964 m.
„Švč.Marija Maloningoji“.
Tverų bažnyčios šventorius.
 Fot.1963 m.
„Marija Skausmingoji“.
Tverų bažnyčios šventorius.
 Fot. 1964 m.
Tverų kapinių šventojo (?) 
skulptūra. Fot. 1964 m.
„Šv. Rokas“.
Tverų kapinės.
Fot. 1966 m.
Rūpintojėlis.
Tverų kapinės. 
Fot.1964 m.
„Šv. Barbora“.
Tevrų kapinės.
Fot. 1964 m.
Šventojo skulptūra.
Tverų kapinės.
Fot. 1964 m.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine