Skulptūra

 

 

TAURAGĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Nukryžiuotasis“. Pagramantis „Nukryžiuotasis“. Pagramantis
„Nazarietis“. Šaukėnų kaimas „Švč. Marija Maloningoji“. Pagramantis.
Fotografuota 1966 m.
„Šv. Jonas Nepomukas“. Prišmantų kaimas.
Fotografuota 1966 m.
„Šv. Antanas“. Šaukėnai
„Marija su Kūdikiu“. Prišmantų kaimas.
Fotografuota 1966 m.
„Švč. Marija Maloningoji“. 
Sartininkų kaimo kapinės
„Pieta“. Šaukėnų kaimas „Pieta“. Pagramantalio kaimas
„Šv. Jurgis“. Šaukėnų kaimas „Pieta“. Prišmantų  kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“.
 Prišmantų  kaimas. 
Fotografuota 1966 m.
„Šv. Jonas Nepomukas“. Natiškių  
kaimas. Fotografuota 1966 m.


II dalis   III dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine