Skulptūra

 
 

SKUODO RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis 

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Marija Skausmingoji“. Šauklių kaimas. 
Fotografuota 1962 m.
„Švč. Marija Maloningoji“. Notėnų kaimas.
Fotografuota 1962 m.
„Pieta“. Derkinčių kaimas. 
Fotografuota 1962 m.
„Pieta“. Notėnų kaimas.
Fotografuota 1962 m.
„Pieta“ Ylakių kapinės. 
Fotografuota 1962 m.
„Pieta“. Vindeikių kaimas. 
Fotografuota 1972 m.
„Pieta“. Šiaučiukų kaimas. 
Fotografuota 1962 m.
„Pieta“. Ylakių kapinės. 
Fotografuota 1962 m.
„Šv. Antanas“. Šiaučiukų kaimas. 
Fotografuota 1962 m.
„Angelas“. Ylakių kapinės. 
Fotografuota 1962 m.
„Švč. Marija Maloningoji“. Reivos kaimas.
Fotografuota 1962 m.
„Marija Skausmingoji“. Iš Rusiškės kaimo 
koplytėlės. Fotografuota 1962 m. 
„Šv. Mykolas Arkangelas“.
 Mosėdžio miestelis
Nežinomas šventasis.
Paparčių kaimas
Šv. Jonas Nepomukas.
Urboniškės kaimas 
Rūpintojėlis. Paparčių kaimas. 
Fot. 1964 m.


II dalis
   III dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine