Skulptūra

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. V dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šv. Jonas Nepomukas
Sukaklių kaimas
Fot. 1966 m.
Šv. Rokas
Ž. Naumiesčio bažnyčia
Fot. 1966 m.
Šv. Antanas
Paulaičių kaimo kapinės
Fot. 1966 m.
Marija Maloningoji
Šalpėnų kaimas
Fot. 1966 m.
Nukryžiuotasis
Degučių bažnyčia
Fot. 1966 m.
Marija Maloningoji
Paulaičių kaimo kapinės
Fot. 1966 m.
Šventojo skulptūra
Degučių šventoriaus koplytstulpio fragmentas
Fot. 1966 m.
Šv. Mergelė Marija Nekalto Prasidėjimo
Švėkšna
Nazarietis
Ž. Naumiesčio bažnyčia
Fot. 1966 m.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine