Skulptūra

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. IV dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Nežinomas šventasis. Rupkiškės. 
Fot. 1964 m.
Rūpintojėlis. Šiaudėnų kaimas. 
Fot. 1966 m.

Kristus, nešantis Kryžių. 
Bikavėnų kaimas. Fot. 1966 m.

Nukryžiuotasis. Degučių kaimas. 
Fot. 1966 m.

Nukryžiuotasis. Vainuto bažnyčia. 
Fot. 1966 m.

Rūpintojėlis. Skulptūrėlė iš Šiaudėnų kaimo koplytėlės. Fot. 1966 m.

Rūpintojėlis. Stemplių kaimas. 
Fot. 1966 m.

Rūpintojėlis. Nausėdo kaimas. 
Fot. 1966 m.

Šv. Jonas Nepomukas. Pasravydžių kaimas. Fot. 1966 m. 

Šv. Jonas Nepomukas. Skulptūrėlė iš koplytėlės, stovėjusios Gediminaičių kaime prie upelio. Fot. 1966 m.

Šv. Jonas Nepomukas. Brukorių kaimas. Fot. 1964 m.

     
I dalis   II dalis  III dalis  V dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine