Skulptūra

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

Pieta. Bartininkų kaimas. Fot. 1966 m. Pieta. Degučių kaimas. Fot. 1966 m. Pieta. Užlaukių kaimas. Fot. 1964 m.
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija. Žemaičių Naumiesčio bažnyčios šventorius. Fot. 1966 m. Nežinoma šventoji. Degučių kaimas. Fot. 1966 m. Pieta. Vainuto kapinės. Fot. 1966 m.

 

 

II dalis   III dalis  IV dalis   V dalis

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine