Skulptūra

 

 

ŠILALĖS RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. 
ŠVENTOSIOS MOTERYS

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Šv. Barbora“. Jucaičių apylinkė. 
Fotografuota 1964 m.
„Šv. Barbora“. Jucaičių apylinkė. 
Fotografuota 1964 m.
„Šv. Agota“. Žvingių kaimas „Marija  Skausmingoji (Sopulingoji)“. 
Upyna
Nežinoma šventoji. Prapimo kaimas Nežinoma šventoji. Pajūrio kaimas
Šv. Agota (?). Prapimo kaimas „Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė 
Marija“. Šarkių kaimas
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“. 
Naujojo Obelyno kaimas. Fotografuota 1966 m.
„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“. 
Monkaičių kaimas. Fotografuota 1964 m.
„Šv. Ona“.  Šarkių kaimas „Šv. Ona“. Sėdėjimo kaimas
Šv. Elžbieta. Tubinų bažnyčia
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine