Skulptūra

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Skulptūrinė grupė, vaizduojanti „Kryžiaus kelią“ iš Šakynos šventoriaus koplytėlės

Skulptūrinė grupė, vaizduojanti „Kryžiaus kelią“ iš Šakynos šventoriaus koplytėlės

Šakynos šventoriaus koplytėlė

Skulptūrinė grupė, vaizduojanti „Kryžiaus kelią“ iš Šakynos šventoriaus koplytėlės

Skulptūrinė grupė, vaizduojanti „Kryžiaus kelią“ iš Šakynos šventoriaus koplytėlės

Skulptūrinė grupė, vaizduojanti „Kryžiaus kelią“ iš Šakynos šventoriaus koplytėlės

Nukryžiuotasis
Šakynos  bažnyčios šventorius

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine