Skulptūra

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS STUMBRIŲ KAIMO SENOJI 
LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Švč. Marija Maloningoji“ „Švč. Marija Maloningoji“
„Švč. Marija Maloningoji“ „Švč. Marija Maloningoji“
„Švč. Marija Maloningoji“ „Marija Skausmingoji“
„Pieta“ Šventosios skulptūra
„Švč. Mergelės Marijos širdis“ „Marija Sopulingoji“.
Stumbrių kaimo kapinės.
Fot. 1965 m.

II dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine