Skulptūra

 

 

RIETAVO SAVIVALDYBĖS SKULPTŪRA

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

Šventojo skulptūra
Medingėnų bažnyčia.
Fot. 1963 m.
„Šv. Kazimieras“.
Medingėnų bažnyčia.
Fot. 1963 m.
„Šv. Kazimieras“.
Medingėnų bažnyčia.
Fot. 1963 m.
Šventojo skulptūra.
Medingėnų bažnyčia.
Fot. 1963 m.
Angelo skulptūra.
Medingėnų bažnyčia.
Fot. 1963 m.
Altorėlis.
Medingėnų bažnyčia.
Fot. 1963 m.
„Marija Sopulingoji“.
Iš koplytstulpio, stovėjusio 1 km. nuo Rietavo.
Fot. 1965 m.
„Šv. Izidorius artojas“.
Urboniškio kaimas.
Fot. 1965 m. 
Šv. Rokas. Kalakutiškės 
kaimas
Šv. Jonas Nepomukas.
Kalakutiškės kaimo 
koplytėlė
„Jėzus iš Nazareto“.
Kalakutiškės kaimas
„Marija skausmingoji“
Giliogirio kaimas
Šv. Izidorius.
Kalakutiškės kaimas

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine