Skulptūra

 

 

RIETAVO KAPINIŲ SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Švč. Marija Maloningoji“ 

„Švč. Marija Maloningoji“

„Švč. Marija Maloningoji“

„Švč. Marija Maloningoji“

„Švč. Marija Maloningoji“.
Fot. 1964 m.

„Švč. Marija Maloningoji“

„Švč. Marija Maloningoji“

„Nekalto Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija.“
 Fot. 1965 m.

„Marija Skausmingoji“

„Marija Skausmingoji“


II dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine