Skulptūra

 

PABERŽĖ (Kėdainių rajonas)

Skulptūrinė grupė „Paskutinė vakarienė“. Paberžė 

Paberžės bažnyčia

PABERŽĖ - gyvenvietė Gudžiūnų seniūnijoje, netoli Surviliškio (Kauno apskritis Kėdainių rajonas), pro kurią teka Nevėžio intakas Liaudė. Pirmąją bažnyčią - Mergelės Marijos Apsilankymo - čia 1787 m. pastatė Šilingas. Ji buvo Surviliškio filija, medinė. Kurį laiką čia dirbo vienas iš 1863 m. sukilimo vadų Antanas Mackevičius. Paberžės kapinaitėse ilsisi nemažai šio sukilimo dalyvių. Jų atminimas įamžintas tradiciniais šio krašto kryžiais, stogastulpiais, koplytstulpiais.
Apie 30 metų Paberžėje gyvena ir dirba Tėvas Stanislovas, kuriam paskutiniais metais suteikta Santarvės premija.
Tėvo Stanislovo dėka po II-ojo pasaulinio karo buvusi labai mažai kam žinoma Paberžės gyvenvietė šiuo metu yra 1863 m. sukilimo aikštelė Paberžės parke, priešais  muziejaus pastatątapusi vienu iš didžiausių traukos centrų Lietuvoje. Čia veikia muziejų kompleksas. Viename iš parapijos bažnyčiai priklausančių pastatų visuomeniniais pagrindais veikia Tėvo Stanislovo surinktų liturginių rūbų ir reikmenų muziejėlis. Jo ekspozicija pratęsiama bažnyčios zakristijoje, o šalia bažnyčios esančiame parke nuo 1993 m. veikia 1863 m. sukilimo muziejus. 1993-2001 m. jis buvo Kėdainių krašto muziejaus padalinys. Nuo 2001 liepos 1 d. perduotas Gudžiūnų seniūnijai.
Muziejaus ekspozicija pasakoja apie 1863 m. sukilimo eigą, jo vadus, kunigą A. Mackevičių. Čia eksponuojami Lietuvos menininkų darbai, skirti sukilimui ir Paberžei, eksponuojamas ir šiose apylinkėse dirbusio iškilaus kryždirbio Vinco Svirskio vienas medinis kryžius. Muziejuje organizuojami dailininkų plenerai, rengiamos parodos, vyksta kiti kultūriniai renginiai, aptarnaujamos ekskursijos.
Priešais muziejaus pastatą puikuojasi liaudies meistrų sukurti stogastulpiai ir aukuras - taip čia įamžinantos didvyriškos 1863 m. sukilimo kovos Lietuvoje.


Paberžė. Metaliniai kryžiai Paberžėje  eksponuojami ir ant parapijos bažnyčiai priklausančio pastato sienų Tėvo Stanislovo surinkti ir gražiai atnaujinti 
bažnytiniai žibintai eksponuojami bažnyčios zakristijoje
Vinco Svirskio kryžius 1863 m. 
sukilimo muziejuje
1863 m. sukilimo vado kunigo 
Antano Mackevičiaus atminimui 
pastatytas stogastulpis Paberžės
bažnyčios šventoriuje

 Danutės Mukienės nuotraukos
Kūrinių neįvardintų autorių asmenybės aiškinamos.
 
Būsime dėkingi visiems, suteikusiems informaciją šia tema

„SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA PABERŽĖJE“   
I DALIS
   II DALIS

KRYŽIAI PABERŽĖJE

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine