Skulptūra

 

 

VIRTUALI PARODA

ANYKŠČIŲ RAJONO SENOJI SKULPTŪRA. I dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Nukryžiuotasis“. Kavarskas. Fot. 1961 m.
Šv. Paulius (?). Andrioniškio šventoriaus vartai. Fot. 1961 m. „Kristus, nešantis kryžių“. Andrioniškio šventoriaus vartai. Fot. 1961 m.
„Nukryžiuotasis“. Skiemonių bažnyčia.
Fot. 1961 m.
„Nukryžiuotasis“. Kavarsko bažnyčia.
Fot. 1967 m.

II dalis
 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine