Skulptūra

  

 

ŽEMAITIJA. AKMENĖS RAJONO SKULPTŪRA. III dalis

Mečislovo Sakalausko nuotraukos

 

„Pabėgimas į Egiptą“. 
Sablauskų kaimas.
„Šv. Izidorius“
„Šv. Juozapas“ „Nukryžiuotasis“. Sablauskų kaimas
„Jėzus Kristus“ Nežinomų šventųjų skulptūrėlės
„Šv. Juozapas“. Rimšių kaimas „Pieta“. Rimšių kaimas
Šventųjų skulptūrėlės. 
Šemetaičių kapinės
„Šv. Jonas Nepomukas“. 
Šiaudinės bažnyčia


I dalis
      II dalis

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine